Morötter från Angelikas gård

Med naturen som uppdragsgivare

På Angelikas Gård odlar vi mat. Vi föder upp frigående djur och odlar grönsaker på naturligt vis.. Utan tillsatser, bekämpningsmedel eller annat som naturen inte gillar. Vi säljer grönsaker, kött, korv, ägg, skinn, kryddor och lite till. I vår gårdsbutik och via REKO-ring.

Våra hjälpredor
Våra frigående grisar gör mycket av jordbearbetningen när de bökar och gödslar hagarna . När de är färdiga med ett område, får de flytta vidare till nästa och vi kan så in grönsaker för nästa års skörd i den bökade myllan.
Vi täckodlar och använder fermenterat stråfoder och gödsel för att ge jorden de bästa förutsättningarna för odling.

Effektiva Mikroorganismer
För att få livskraftiga och tåliga växter använder vi mikroorganismer (EM- Effektiva Mikroorganismer) i vår odling. Det är naturliga, ofarliga och gynnsamma bakterier, som gör att vi kan minska vår gödselmängd och ändå få en stor skörd.

Mikroorganismerna förbättrar jordens fysiska, kemiska och biologiska egenskaper och påskyndar kompostering. Det ger helt enkelt en mer levande och balanserad odlingsjord och en gladare natur. Principen är densamma som Bokashi-metoden, som ju var och en kan göra hemma i köket. Vi gör det bara i mycket större skala.

På ”Mikrojord” kan du läsa mer om att odla med Effektiva Mikroorganismer.

Med naturen som uppdragsgivare Läs mer »